• Hướng dẫn đặt hàng

    Liên hệ đặt hàng tại: 

    Địa chỉ: 14 Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, TP.HCM

    Điện thoại: +84 - 28.2253.7752

    Hotline: 091.629.5759

    Email: caoxuanminh@gmail.com